lunes, 19 de mayo de 2008

Serie: Amanecer / Victor Manuel
viernes, 16 de mayo de 2008

Convocatorias

CONVOCATORIA DE FOTOGRAFIAS Y ARTE DIGITAL 2008 WWW.ECOLOQUIA.COM (Arte Digital)
http://www.1arte.com/showconcurso.php?estilo=42&concurso=4901

TEMA DE LA CONVOCATORIA : La Ciudad y su genteInvitamos tanto a fotógrafos profesionales, como a todas las personas que quieran participar, Es una convocatoria abierta a todos los navegantes de Internet apasionados por la fotografía que deseen contribuir de una manera positiva a la concientización sobre los temas ambientales que tanto preocupan en estos momentos como es el uso racional y prudente de la energía y del agua, como del cuidado del medio ambiente, que es de todos, como son entre otros, los ríos, las calles, las plazas, Pueden enviar las fotos hasta el 30 de Septiembre de 2008 en JPG, 72DPI Una o dos fotos por participante por mes, es decir si desea participar con mas de dos fotos debe enviarnos una o dos fotos cada mes de los que dura el presente certamen, ejemplo una en mayo, otra en Agosto,XIII PREMI D'ART DIGITAL JAUME GRAELLS 2008
http://www.1arte.com/showconcurso.php?estilo=42&concurso=4866
L'Ajuntament d'Igualada i l'empresa CEINA convoquen el XIII Premi d'Art Digital Jaume Graells, que es regirà per les bases següents:1a. El premi s'adreça a les escoles d'art, escoles de disseny, dissenyadors amateurs i afeccionats al disseny gràfic, per potenciar i premiar l'esforç artístic i l'ús de les noves tecnologies. Es permet la participació tant individual com col·lectiva.2a. S'estableixen dues categories diferents de treball:a) Treballs amb imatges dinàmiques: qualsevol obra que, usant com a eina l'ordinador, integri elements en moviment, amb o sense interacció de l'usuari.b) Treballs amb imatges estàtiques: qualsevol obra que, usant com a eina l'ordinador, no mostri cap tipus de moviment.En qualsevol cas es valorarà més el resultat artístic que no el procés d'elaboració, que en tots els casos ha d'ésser exclusivament digital.3a. El tema i les aplicacions informàtiques usades són lliures.Les obres presentades han d'ésser originals i òbviament han d'estar dotades de creativitat artística. Queda exclosa de manera expressa i automàtica qualsevol còpia o referència a altres obres ja existents d'altres autors.4a. L'obra es lliurarà en un sobre, enregistrat en un DVD o CD-ROM, amb el nom de l'arxiu, l'aplicació que l'ha generat i la informació tècnica necessària per a la visualització òptima de l'obra (resolució de la pantalla, nombre de colors, etc.). Dins el mateix sobre és imprescindible que n'hi hagi un altre de tancat i opac amb les dades de l'autor (nom, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI), per preservar-ne l'anonimat inicial, com també un full explicatiu d'allò que l'autor pretén copsar en la seva obra.Si els membres de CEINA ho creuen convenient, en cas de problemes tècnics es podrà demanar l'assistència de l'autor, perquè el Jurat pugui visualitzar l'obra sense problemes.5a. El treballs es poden presentar fins al dia 30 de setembre de 2008, a l'avinguda Europa 7-9, 08700 Igualada, de 9 a 13 i de 16 a 21h, els dies laborables.6a. Primer premi. S'atorgarà el guardó "Ciutat d'Igualada", dues llicències originals de productes Adobe i Corel, valorades en més de 1.700 € i un premi dotat amb 1.000 € a la millor obra presentada, sigui d'una o altra categoria. Segon premi. Constarà d'una llicència original Adobe, valorada en més de 1.100 € i una dotació de 500 €. El jurat pot deixar deserta qualsevol de les dues categories o assignar ambdós premis auna sola d'elles.El guanyador d'una edició no podrà presentar-se a la següent i se'l convidarà a formar part del Jurat de la convocatòria següent.Durant el 2009 el guanyador del guardó Ciutat d'Igualada podrà dur a terme una exposició completa de la seva obra, en alguna de les sales de què disposa l'Ajuntament d'Igualada.7a. El jurat estarà format per una persona de CEINA, tres persones de la ciutat vinculades al món del disseny, el guanyador de l'edició anterior, un representant de l'Ajuntament d'Igualada i, com a observadors, un representant de cadascuna de les empreses patrocinadores. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.8a. La lectura del veredicte i el lliurament dels premis tindran lloc el diumenge 30 de novembre de 2008, en el transcurs de l'acte de lliurament dels Premis de creació artística Ciutat d'Igualada. 9a. El material informàtic lliurat per participar en el premi (discs i altre material), serà retornat a les persones concursants, en cas que aquestes ho demanin i passin a recollir-lo a les oficines de CEINA, fins al dia 31 de gener de l'any 2009.10a. Les obres presentades queden en propietat de CEINA per a l'ús en la promoció d'accions relacionades amb el premi, excloent els fins comercials aliens al concurs i preservant els drets d'autor del propietari de l'obra. CEINA podrà usar les obres premiades com cregui convenient, entenent que el pagament del premi dóna als promotors una opció sobre l'ús de l'obra.11a. Les obres presentades quedaran exposades al públic en una pàgina web dissenyada específicament per a aquest fi (www.ceina.com/artdigital). Podrà existir un vincle a aquesta pàgina des de la pàgina web de les empreses patrocinadores.12a. El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta pels organitzadors.13a. Per a qualsevol qüestió sobre aquestes bases, podeu demanar informació a Teresa Creus, mantenidora del premi, de CEINA, tel. 93 805 00 94, o a les pàgines web www.igualada.cat o www.ceina.com/artdigital o per correu electrònic a imc@aj-igualada.net. Hi ha una adreça de correu electrònic per enviar els dubtes o consultes que es plantegin: premis@ceina.es

La Comparsa/Hector Alejandro


jueves, 15 de mayo de 2008

Serie Vestido de Mujer II/ Hector Alejandro

VM2 y VM1 Manipulación a través de Photoshop. Dibujos Digitales.


domingo, 11 de mayo de 2008

domingo, 4 de mayo de 2008

Pavimentando la habana/ Hector Alejandro


Fotografia Digital.Plaza de la Revolucion/ Victor Manuel


Fotografia Digital.

Pintando con Luz II/ Hector AlejandroFotografia Digital. PINTANDO CON LUZ

sábado, 3 de mayo de 2008